безотговорен

безотговорен
прил. - неотговорен, безнаказан, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден
прил. - невменяем, несъзнателен, безсъзнателен
прил. - незаконен, беззаконен
прил. - безпричинен, неоправдан, произволен
прил. - изменчив, непостоянен, капризен, блуждаещ, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен
прил. - негоден за нищо, некадърен, презрян
прил. - необуздан, вироглав, инат, нетактичен
прил. - несериозен, съмнителен, не съвсем честен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • беззаконен — прил. незаконен, противозаконен, противоправен, непозволен, недопустим, забранен, запретен, неоснователен, неправилен, несправедлив, неправ прил. безотговорен, безконтролен, самоволен, своеволен …   Български синонимен речник

  • безконтролен — прил. безнадзорен, безотговорен, неотговорен, своеволен, безнаказан, безчинен прил. безреден, беззаконен, незаконен …   Български синонимен речник

  • безнаказан — прил. безотговорен, неотговорен, безчинен, безконтролен, своеволен, разпасал си пояса, безреден прил. невменяем, несъзнателен, безсъзнателен прил. незаконен, беззаконен …   Български синонимен речник

  • безпрепятствен — прил. необуздан, неограничен, волен, свободен прил. безнаказан, безчинен, безконтролен, безотговорен, своеволен …   Български синонимен речник

  • безпричинен — прил. безосновен, неоснователен, безоснователен, лишен от основание прил. неоправдан прил. произволен, безотговорен, своеволен прил. безсмислен …   Български синонимен речник

  • безчинен — прил. безпътен, разпуснат, неприличен, необуздан прил. буен, безразсъден, развилнял се, безнаказан, безотговорен, своеволен, безконтролен, безреден …   Български синонимен речник

  • блуждаещ — гл. изменчив, непостоянен, безотговорен, капризен, неконцентриран, несъсредоточен, нестабилен гл. необуздан, странен, чудат гл. отклоняващ се гл. празен, незает с нищо, разсеян, безучастен, равнодушен, апатичен …   Български синонимен речник

  • вироглав — прил. упорит, твърдоглав, твърд, неотстъпчив, непослушен, инат, непокорен, луда глава, опърничав прил. безразсъден, необуздан, безгрижен, нехаен, необмислен, неразумен, дързък, неблагоразумен прил. своеволен, нетактичен, безотговорен прил.… …   Български синонимен речник

  • деребей — същ. властник, господар, тиранин, потисник, самовластник, диктатор, сатрап същ. безотговорен, безчинен, безнаказан …   Български синонимен речник

  • изменчив — прил. изменяем, променчив, вариращ, неустановен, несигурен, непостоянен, колеблив, непоследователен, неопределен, подвижен, относителен прил. капризен, своеобразен, своенравен прил. опак, непокорен, своеволен прил. безотговорен, блуждаещ,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”